ชัยวัฒน์ พวงคลัง

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนโรงเรียนสตรียะลา จังหวัดยะลา

Scientific and Technological Practicing Skills Activities for students of Satriyala School, Yala.

0-7567-3248-51 cse@mail.wu.ac.th The Center for Scientific and Technological Equipment, Walailak University 222 Thai Buri , Tha Sala District , Nakhon Si Thammarat Province 80160 Thailand. Scientific and Technological Practicing Skills Activities for students of Satriyala School, Yala. The Center for Scientific and Technological Equipment, Walailak University made scientific and technological skills activities for 55 Mathayomsuksa …

Scientific and Technological Practicing Skills Activities for students of Satriyala School, Yala. Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล

Scientific and Technological Practicing Skills Activities for students of Phimanphitthayasan School, Satun.

0-7567-3248-51 cse@mail.wu.ac.th The Center for Scientific and Technological Equipment, Walailak University 222 Thai Buri , Tha Sala District , Nakhon Si Thammarat Province 80160 Thailand. Scientific and Technological Practicing Skills Activities for students of Phimanphitthayasan School, Satun. The Center for Scientific and Technological Equipment, Walailak University made scientific and technological skills activities for 141 Mathayomsuksa …

Scientific and Technological Practicing Skills Activities for students of Phimanphitthayasan School, Satun. Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา

Scientific and Technological Practicing Skills Activities for students of Saengthong Wittaya School, Songkhla.

0-7567-3248-51 cse@mail.wu.ac.th The Center for Scientific and Technological Equipment, Walailak University 222 Thai Buri , Tha Sala District , Nakhon Si Thammarat Province 80160 Thailand. Scientific and Technological Practicing Skills Activities for students of Saengthong Wittaya School, Songkhla. The Center for Scientific and Technological Equipment, Walailak University made scientific and technological skills activities for 38 …

Scientific and Technological Practicing Skills Activities for students of Saengthong Wittaya School, Songkhla. Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล

Scientific and Technological Practicing Skills Activities for students of Phimanphitthayasan School, Satun.

0-7567-3248-51 cse@mail.wu.ac.th The Center for Scientific and Technological Equipment, Walailak University 222 Thai Buri , Tha Sala District , Nakhon Si Thammarat Province 80160 Thailand. Scientific and Technological Practicing Skills Activities for students of Phimanphitthayasan School, Satun. The Center for Scientific and Technological Equipment, Walailak University made scientific and technological skills activities for 79 Mathayomsuksa …

Scientific and Technological Practicing Skills Activities for students of Phimanphitthayasan School, Satun. Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" จังหวัดนครศรีธรรมราช

Scientific and Technological Practicing Skills Activities for students of Anuban Nakhon si thammarat na nakhon utit school, Nakhon Si Thammarat.

0-7567-3248-51 cse@mail.wu.ac.th The Center for Scientific and Technological Equipment, Walailak University 222 Thai Buri , Tha Sala District , Nakhon Si Thammarat Province 80160 Thailand. Scientific and Technological Practicing Skills Activities for students of Anuban Nakhon si thammarat na nakhon utit school, Nakhon Si Thammarat. The Center for Scientific and Technological Equipment, Walailak University made …

Scientific and Technological Practicing Skills Activities for students of Anuban Nakhon si thammarat na nakhon utit school, Nakhon Si Thammarat. Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

Scientific and Technological Practicing Skills Activities for students of Chauat School, Nakhon Si Thammarat.

0-7567-3248-51 cse@mail.wu.ac.th The Center for Scientific and Technological Equipment, Walailak University 222 Thai Buri , Tha Sala District , Nakhon Si Thammarat Province 80160 Thailand. Scientific and Technological Practicing Skills Activities for students of Chauat School, Nakhon Si Thammarat. The Center for Scientific and Technological Equipment, Walailak University made scientific and technological skills activities for …

Scientific and Technological Practicing Skills Activities for students of Chauat School, Nakhon Si Thammarat. Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว จังหวัดพัทลุง

Scientific and Technological Practicing Skills Activities for students of Jung Hua Municipal School, Phatthalung.

0-7567-3248-51 cse@mail.wu.ac.th The Center for Scientific and Technological Equipment, Walailak University 222 Thai Buri , Tha Sala District , Nakhon Si Thammarat Province 80160 Thailand. Scientific and Technological Practicing Skills Activities for students of Jung Hua Municipal School, Phatthalung. The Center for Scientific and Technological Equipment, Walailak University made scientific and technological skills activities for …

Scientific and Technological Practicing Skills Activities for students of Jung Hua Municipal School, Phatthalung. Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

Scientific and Technological Practicing Skills Activities for students of Suankularb Wittayalai Nakhon Si Thammarat.

0-7567-3248-51 cse@mail.wu.ac.th The Center for Scientific and Technological Equipment, Walailak University 222 Thai Buri , Tha Sala District , Nakhon Si Thammarat Province 80160 Thailand. Scientific and Technological Practicing Skills Activities for students of Suankularb Wittayalai Nakhon Si Thammarat. The Center for Scientific and Technological Equipment, Walailak University made scientific and technological skills activities for …

Scientific and Technological Practicing Skills Activities for students of Suankularb Wittayalai Nakhon Si Thammarat. Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

Scientific and Technological Practicing Skills Activities for students of Krabi Kanchanaphisek Witthayalai School, Krabi.

0-7567-3248-51 cse@mail.wu.ac.th The Center for Scientific and Technological Equipment, Walailak University 222 Thai Buri , Tha Sala District , Nakhon Si Thammarat Province 80160 Thailand. Scientific and Technological Practicing Skills Activities for students of Krabi Kanchanaphisek Witthayalai School. The Center for Scientific and Technological Equipment, Walailak University made scientific and technological skills activities for students …

Scientific and Technological Practicing Skills Activities for students of Krabi Kanchanaphisek Witthayalai School, Krabi. Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

Scientific and Technological Practicing Skills Activities for students of Chauatwittayakan School, Nakhon Si Thammarat.

0-7567-3248-51 cse@mail.wu.ac.th The Center for Scientific and Technological Equipment, Walailak University 222 Thai Buri , Tha Sala District , Nakhon Si Thammarat Province 80160 Thailand. Scientific and Technological Practicing Skills Activities for students of Chauatwittayakan School, Nakhon Si Thammarat. The Center for Scientific and Technological Equipment, Walailak University made scientific and technological skills activities for …

Scientific and Technological Practicing Skills Activities for students of Chauatwittayakan School, Nakhon Si Thammarat. Read More »