ชัยวัฒน์ พวงคลัง

บุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมถ่ายภาพถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563

บุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาว …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวิชา OCC62-243 หลักความปลอดภัยในการทำงาน นักศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ลงสำรวจตรวจความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน (Workplace Safety Inspection)

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการศูนย์เครื่อ …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

กิจกรรมแนะนำศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในงานโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมแนะนำศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี …

Read More »

แบบทดสอบ Post Test หลักสูตรความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการประจำปี 2563 Online (เปิดให้ผู้ที่สอบไม่ผ่าน ทำแบบทดสอบ ครั้งที่ 2 และ 3 สำหรับนักศึกษาที่ติดเรียนเวลา 13.00 – 15.00)

แบบทดสอบ Post Test หลักสูตรความปลอดภัยในห้องปฏิบัต …

Read More »

ประกาศผลสอบโครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563)

ประกาศผลสอบโครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการป …

Read More »

โครงการ “การอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการประจำปี 2563” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ต้องเรียนรายวิชาปฏิบัติการกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการ "การอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการปร …

Read More »

ข้อปฏิบัติการแต่งกายภายในห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อปฏิบัติการแต่งกายภายในห้องปฏิบัติการสำหรับห้องป …

Read More »

มาตรการการใช้ห้องปฏิบัติการ เพื่อป้องกันไวรัส COVID-19 ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มาตรการการใช้ห้องปฏิบัติการ เพื่อป้องกันไวรัส COVI …

Read More »