ชัยวัฒน์ พวงคลัง

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับบริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด ขอเชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อ “การใช้งานเครื่องมือที่ถูกต้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือ” ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับบริษ …

Read More »

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหารือเรื่องรายวิชาปฏิบัติการที่จะเปิดรองรับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี เยี่ยมชมศูนย์เ …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หารือสำนักวิชาเภสัชศาสตร์เรื่องการปรับปรุงห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ ณ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ศูนย์เครื่องมือฯ หารือสำนักวิชาเภสัชศาสตร์เรื่องกา …

Read More »

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตรวจติดตามผลการรับรอง มอก.17025-2548 ฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตรวจติดตามผลการ …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2560

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ นำทีมผู้บริหารเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือฯ สำหรับการเรียนการสอนนักศึกษา

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ นำทีมผู้บริหารเยี่ยมชมห้องป …

Read More »

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือฯ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือฯ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

ศูนย์เครื่องมือฯ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภร …

Read More »

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอบคุณวิทยากร ของทางศูนย์เครื่องมือฯ สำหรับการจัดอบรมชีววิทยาโอลิมปิก ค่าย 3/2559 และแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอบคุณวิทยากร ของทางศูนย์เครื …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือฯ จัดฝึกอบรมการใช้งานเครื่อง Spectrophotometer Model 1205 และความรู้ความเข้าใจเครื่อง Spectrophotometer วิธีการสอบเทียบเครื่องสำหรับเจ้าหน้าที่เทคนิคสอบเทียบในระบบ ISO 17025

ศูนย์เครื่องมือฯ จัดฝึกอบรมการใช้งานเครื่อง Spectr …

Read More »