ชัยวัฒน์ พวงคลัง

มาตรการการใช้ห้องปฏิบัติการ เพื่อป้องกันไวรัส COVID-19 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มาตรการการใช้ห้องปฏิบัติการ เพื่อป้องกันไวรัส COVI …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการตามมาตรการของมหาวิทยาลัย ในการจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการจัดเตรียม IPA (Isopropyl alcohol) spray เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการของศูนย์ ในวันที่ 23 มีนาคม 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

กิจกรรมการอบรมการตัดต่อวีดีโอเบื้องต้นด้วย Smart Phone และ PC เพื่อเตรียมความพร้อมในจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการแบบ Online ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 20 มีนาคม 2563

กิจกรรมการอบรมการตัดต่อวีดีโอเบื้องต้นด้วย Smart P …

Read More »

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ Public Health Emergency Management สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ Public Hea …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ในวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

กิจกรรมจิตอาสาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมจิตอาสาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโล …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม “WU Big Cleaning Day in Love : 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »