ข่าวบริการวิชาการ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 120 คน จากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ในวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยล …

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 120 คน จากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ในวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2561 Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับนักเรียนจากโครงการ Walailak Young Ambassador Camp 2018 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยล …

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับนักเรียนจากโครงการ Walailak Young Ambassador Camp 2018 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะทางการแพทย์ สำหรับนักเรียนโครงการห้องเตรียมแพทย์ จากโรงเรียนปากพนัง จำนวน 29 คน ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยล …

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะทางการแพทย์ สำหรับนักเรียนโครงการห้องเตรียมแพทย์ จากโรงเรียนปากพนัง จำนวน 29 คน ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้กับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลนบพิตำ ในวันที่ 6 และ 9 กรกฎาคม 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสำนักวิชาแ …

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ให้กับกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลนบพิตำ ในวันที่ 6 และ 9 กรกฎาคม 2561 Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์สัญจรครั้งที่ 16 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยล …

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์สัญจรครั้งที่ 16 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2561 Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ โดยเปิดห้องปฏิบัติการให้นักเรียนและคณาจารย์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษประจำปี 2561 จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 74 คน เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยล …

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ โดยเปิดห้องปฏิบัติการให้นักเรียนและคณาจารย์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษประจำปี 2561 จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 74 คน เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 Read More »

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดห้องปฏิบัติการให้นักเรียนและคณาจารย์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และโครงการนักเรียนทุน พสวท. จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 23 เมษายน 2561

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทย …

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดห้องปฏิบัติการให้นักเรียนและคณาจารย์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และโครงการนักเรียนทุน พสวท. จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 23 เมษายน 2561 Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “ทำโครงงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์” ให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 76 คน ระเวลาตั้งแต่ เมษายน – สิงหาคม 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ &quot …

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “ทำโครงงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์” ให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 76 คน ระเวลาตั้งแต่ เมษายน – สิงหาคม 2561 Read More »

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมค่ายช่อประดู่ Walailak Nursing ครั้งที่ 1 ให้แก่นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 41 คน ในวันที่ 24 มีนาคม 2561

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทย …

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมค่ายช่อประดู่ Walailak Nursing ครั้งที่ 1 ให้แก่นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 41 คน ในวันที่ 24 มีนาคม 2561 Read More »

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมโดยเน้นให้นักเรียนได้ทดลองและปฏิบัติการจากฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่หลากหลายเพื่อให้เกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2561

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทย …

ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมโดยเน้นให้นักเรียนได้ทดลองและปฏิบัติการจากฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่หลากหลายเพื่อให้เกิดทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2561 Read More »