ข่าวบริการวิชาการ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยล …

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562 Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยล …

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและฝึกทักษะการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 27 กันยายน 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยล …

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและฝึกทักษะการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 27 กันยายน 2562 Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยล …

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดกิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 Read More »

กิจกรรมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562

กิจกรรมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019 …

กิจกรรมโครงการค่ายเปิดบ้านหมอ มวล. (SMD Open House 2019) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562 Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ แก่โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ในวันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยล …

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ แก่โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ในวันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2562 Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (First aid and CPR) แก่เครือข่ายแกนนำชุมชน ณ โรงเรียนชุมชนใหม่ (ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยล …

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (First aid and CPR) แก่เครือข่ายแกนนำชุมชน ณ โรงเรียนชุมชนใหม่ (ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคและการวิเคราะห์โลหะหนักโดยเครื่อง Inductively Couple Plasma-Optical Emission Spectrometer (ICP-OES) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยล …

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคและการวิเคราะห์โลหะหนักโดยเครื่อง Inductively Couple Plasma-Optical Emission Spectrometer (ICP-OES) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรม Software Solution Workshop And Assure NMR , CMS-Structure Elucidation , CMS-Assist ในวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยล …

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรม Software Solution Workshop And Assure NMR , CMS-Structure Elucidation , CMS-Assist ในวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2562 Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ Bruker BioSpin AG และ บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หลักการทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เครื่อง Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer (NMR) เพื่อการวิเคราะห์ทดสอบ ในวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยล …

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ Bruker BioSpin AG และ บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หลักการทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เครื่อง Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer (NMR) เพื่อการวิเคราะห์ทดสอบ ในวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 Read More »