ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะถ่ายทำรายการ Wow Walailak

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะถ่ายทำรายการ Wow Walailak

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะถ่ายทำรายการ Wow Walailak ซึ่งเป็นรายการหนึ่งของทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่นำเสนอเกี่ยวกับการใช้ชีวิต สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยในการถ่ายทำครั้งนี้เป็นการนำเสนอห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักศึกษาใช้ในการเรียนรายวิชาปฏิบัติการต่าง ๆ ทำให้เห็นถึงความพร้อมและความทันสมัยของห้องปฏิบัติการ รวมถึงครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากร ที่นักศึกษาจะได้สมผัสในการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการกับทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง