บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการในรายวิชา OCC61-349 & OCC62-245 Fire Protection and Emergency Management ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการในรายวิชา OCC61-349 & OCC62-245 Fire Protection and Emergency Management ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

img_4656

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการในรายวิชา OCC61-349 & OCC62-245 Fire Protection and Emergency Management ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยการเน้นปฏิบัติ จำลองสถานการณ์และบทบาทสมมติ เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสกับสถานการณ์สมจริง ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะทาง ในการให้ความรู้ สาธิต และกำกับดูแลให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง