ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สวัสดีปีใหม่ 2564 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สวัสดีปีใหม่ 2564 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

img_4656

เมื่อวันที่ 4 – 5 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรภายในศูนย์ ร่วมสวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2564 และสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กระทำสืบต่อกันมาเป็นประจำทุก ๆ ปี โดยในครั้งนี้ทางศูนย์ได้ใช้กระถางต้นหน้าวัวที่จัดตกแต่งอย่างสวยงาน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โครงการวิสาหกิจของศูนย์ เพื่อใช้เป็นของขวัญในการสื่อความสุข รวมถึงแสดงแสดงถึงความตั้งใจในการที่จะส่งต่อความสุขปีใหม่ไปยังผู้รับ ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง