ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดเตรียม IPA Alcohol Spray เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการของศูนย์รับการเปิดเรียนในภาคการศึกษาที่ 3/2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดเตรียม IPA Alcohol Spray เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการของศูนย์รับการเปิดเรียนในภาคการศึกษาที่ 3/2563

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการตามมาตรการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการป้องกันและจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการจัดเตรียม IPA Alcohol Spray เพื่อการใช้งานสำหรับ บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา และบุคลภายนอก ที่มาใช้บริการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ภายในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมรับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 3/2563 ทั้งนี้ด้วยความรัก ความห่วงใยและใส่ใจในสุขอนามัยทั้งของบุคลากร นักศึกษา อาจารย์ และผู้รับบริการทุกท่าน ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments Box

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง