ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมการทำ Preventive Maintenance (PM) เครื่อง Autopipette

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมการทำ Preventive Maintenance (PM) เครื่อง Autopipette

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมการทำ Preventive Maintenance (PM) เครื่อง Autopipette เพื่อให้บุคลากรณ์ของศูนย์ซึ่งเป็นผู้ใช้และผู้ดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์แต่ละคน สามารถทำการตรวจสอบประจำวัน ตรวจสอบการทำงาน ตรวจสอบความถูกต้องของการอ่านค่าหรือแปรผลต่าง ๆ สังเกตความผิดปกติเบื้องต้น และตรวจสอบอุปกรณ์หรือเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ตนเป็นผู้ใช้งานหรือดูแลอย่างละเอียดในบางครั้ง รวมถึงสามารถซ่อมแซมเบื้องต้นในกรณีที่เครื่องมีปัญหาได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้สามารถบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ตนเองใช้งานหรือดูแลได้ เพื่อให้เครื่องมือวิทยาศาสตร์สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมถึงเพื่อให้นักศึกษาหรือผู้มาใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์ได้มีความมั่นใจในคุณภาพของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ว่าสามารถทำงานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments Box

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง