ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง “กล้องจุลทรรศน์สำหรับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการและระบบ Digital Smart Classroom” ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ผ่านระบบ ZOOM

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง “กล้องจุลทรรศน์สำหรับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการและระบบ Digital Smart Classroom” ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. – 16.00 น. ผ่านระบบ ZOOM ดังรายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณชุมพล คงนคร โทร. 075-673244

img_4656

Facebook Comments Box

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง