ให้นักศึกษารหัส 64xxxxxx เข้าดาวน์โหลด (Screen Capture) Safety Card ของตนเองเพื่อใช้ในการเข้าเรียนรายวิชาปฏิบัติการ

ให้นักศึกษารหัส 64xxxxxx เข้าดาวน์โหลด (Screen Capture) Safety Card ของตนเองเพื่อใช้ในการเข้าเรียนรายวิชาปฏิบัติการ

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอประกาศให้นักศึกษารหัส 64xxxxxx ที่เรียนรายวิชาปฏิบัติการกับทางศูนย์ เข้าดาวน์โหลด (Screen Capture) Safety Card ของตนเองเพื่อใช้ในการเข้าเรียนรายวิชาปฏิบัติการกับทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสามารถเข้าดาวน์โหลด (Screen Capture) ได้ที่ระบบ CSE Safety Card จากลิงค์ด้านล่างนี้

ระบบ CSE Safety Card

Facebook Comments Box

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง