แบบทดสอบก่อนการอบรม โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 23 สำหรับพนักงานห้องทดลองรายวันและรายเดือน สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2565

The Center for Scientific and Technological Equipment laboratory safety training class 23 Pre-Test for daily and monthly laboratory workers under The Center for Scientific and Technological Equipment for fiscal year 2022.

The Center for Scientific and Technological Equipment laboratory safety training class 23 Pre-Test for daily and monthly laboratory workers under The Center for Scientific and Technological Equipment for fiscal year 2022.

img_4656

The Center for Scientific and Technological Equipment laboratory safety training class 23 Pre-Test for daily and monthly laboratory workers under The Center for Scientific and Technological Equipment for fiscal year 2022. You can take the test via the QR Code above from now on. Until Monday, November 22, 2021 (before 8:30 a.m.)

Facebook Comments Box