Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอแจ้งเปิดให้บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) ตามปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

ขอแจ้งเปิดให้บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) ตามปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

ขอแจ้งเปิดให้บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) ตามปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

img_4656

สืบเนื่องจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ งดให้บริการเครื่อง SEM ชั่วคราว เนื่องจากระบบปั้มสูญญากาศของเครื่องเสียในช่วงก่อนหน้านี้นั้น บัดนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำการซ่อมแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งเปิดให้บริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (SEM) ตามปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง