Home / ข่าวบริการวิชาการ / ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับนักเรียนจากโครงการ Walailak Young Ambassador Camp 2018 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับนักเรียนจากโครงการ Walailak Young Ambassador Camp 2018 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับนักเรียนจากโครงการ Walailak Young Ambassador Camp 2018 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับนักเรียนจากโครงการ Walailak Young Ambassador Camp 2018 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ซึ่งทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้แก่นักเรียนได้ร่วมหาความรู้ ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง