Home / ข่าวบริการวิชาการ / ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 120 คน จากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ในวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 120 คน จากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ในวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 120 คน จากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ในวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2561

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 120 คน จากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 ในวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2561 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกิจกรรมดังกล่าวช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีพี่ ๆ นักวิทยาศาสตร์ให้คำแนะนำความรู้และการใช้เครื่องมือ โดยประกอบไปด้วยฐานความรู้ต่าง ๆ ดังนี้ คือ 1. กว่าจะเป็นอาจารย์ใหญ่ 2. ผ่ากบ และ 3. นักสืบสายน้ำ ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง