Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดแสงแรง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดแสงแรง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดแสงแรง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

img_4656

สืบเนี่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดแสงแรง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมทอดกฐินที่วัดแสงแรงในปีนี้ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีกุศลจิตจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ มากมาย ในการนี้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งภายใต้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ได้เข้าร่วมด้วย ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง