Home / ข่าวบริการวิชาการ / ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสอนการช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ให้กับ อสม. และประชาชนผู้สนใจ จากโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลดอนใคร ตำบลกลาย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 50 คน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสอนการช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ให้กับ อสม. และประชาชนผู้สนใจ จากโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลดอนใคร ตำบลกลาย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 50 คน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสอนการช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ให้กับ อสม. และประชาชนผู้สนใจ จากโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลดอนใคร ตำบลกลาย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 50 คน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมสอนการช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) ให้กับ อสม. และประชาชนผู้สนใจ จากโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลดอนใคร ตำบลกลาย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 50 คน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง