Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ อาคารสถาปัตยกรรม โดยงานวันเด็กในครั้งนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดฐานกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่เด็ก ๆ จำนวน 4 ฐานด้วยกัน ได้แก่ ฐานที่ 1 อาชีพในฝัน ฐานที่ 2 หนุ่ม ๆ ปิ้งย่าง ฐานที่ 3 โดนัทหรรษา และฐานที่ 4 ไอศครีมโบราณ ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง