Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ บริษัท คัลเลอร์ โกลโบล จำกัด จัดอบรมเรื่อง ทฤษฎีสีและการเปลี่ยนแปลงของสีจากสภาวะแวดล้อม ในวันที่ 16 มกราคม 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ บริษัท คัลเลอร์ โกลโบล จำกัด จัดอบรมเรื่อง ทฤษฎีสีและการเปลี่ยนแปลงของสีจากสภาวะแวดล้อม ในวันที่ 16 มกราคม 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ บริษัท คัลเลอร์ โกลโบล จำกัด จัดอบรมเรื่อง ทฤษฎีสีและการเปลี่ยนแปลงของสีจากสภาวะแวดล้อม ในวันที่ 16 มกราคม 2562

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ บริษัท คัลเลอร์ โกลโบล จำกัด จัดอบรมเรื่อง ทฤษฎีสีและการเปลี่ยนแปลงของสีจากสภาวะแวดล้อม ในวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง