Home / ข่าวบริการวิชาการ / ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการ Science Math Ability (SMA) จำนวน 64 คน เมื่อวันที่ 2-5 มีนาคม 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการ Science Math Ability (SMA) จำนวน 64 คน เมื่อวันที่ 2-5 มีนาคม 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการ Science Math Ability (SMA) จำนวน 64 คน เมื่อวันที่ 2-5 มีนาคม 2562

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการ Science Math Ability (SMA) จำนวน 64 คน เมื่อวันที่ 2-5 มีนาคม 2562 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกิจกรรมดังกล่าวช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีพี่ ๆ นักวิทยาศาสตร์ให้คำแนะนำความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือ ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง