Home / ข่าวบริการวิชาการ / ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ SMTE จำนวน 85 คนจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ SMTE จำนวน 85 คนจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ SMTE จำนวน 85 คนจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2562

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ SMTE จำนวน 85 คนจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2562 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกิจกรรมดังนี้ คือ 1. นักสืบสายเลือด 2.กว่าจะเป็น..ยาเม็ด 3. STEM : SLURPEE และ 4. STEM :แยกสี แยกสาร ธรรมชาติ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีพี่ ๆ นักวิทยาศาสตร์ให้คำแนะนำความรู้และการใช้เครื่องมือ ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง