Home / ข่าวบริการวิชาการ / ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 74 คน จากโรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 74 คน จากโรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 74 คน จากโรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2562

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 74 คน จากโรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2562 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกิจกรรมดังนี้ คือ 1. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ "กว่าจะมาเป็น…อาจารย์ใหญ่" และ กิจกรรมเรียนรู้กล้ามเนื้อ กระดูก และร่างสาธิต 2. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ "ไฟฟ้า RLC" 3. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ "แลปแพทย์ เรียนอะไร" และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ ศึกษาเรียนรู้เรื่อง "กว่าจะมาเป็น…ยา" ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง