Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด Promotion แห่งปี วิเคราะห์คุณภาพน้ำ รับส่วนลด 20% (25 มีนาคม – 30 เมษายน 2562 เท่านั้น)

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด Promotion แห่งปี วิเคราะห์คุณภาพน้ำ รับส่วนลด 20% (25 มีนาคม – 30 เมษายน 2562 เท่านั้น)

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด Promotion แห่งปี วิเคราะห์คุณภาพน้ำ รับส่วนลด 20% (25 มีนาคม – 30 เมษายน 2562 เท่านั้น)

img_4656

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง