Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศผลการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงาน Walailak Day 2019 ในวันที่ 2 เมษายน 2562

ประกาศผลการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงาน Walailak Day 2019 ในวันที่ 2 เมษายน 2562

ประกาศผลการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงาน Walailak Day 2019 ในวันที่ 2 เมษายน 2562

img_4656

สืบเนื่องจากทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประลองความรู้ความสามารถของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น. ภายในงาน Walailak Day 2019 ที่ผ่านมานั้น ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอประกาศผลการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายดังรายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่างนี้ และในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ผลการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง