บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ วิชาประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น (EPH60-315 : Health Assessment and Basic Therapeutic) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ วิชาประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น (EPH60-315 : Health Assessment and Basic Therapeutic) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

img_4656

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ วิชาประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้น (EPH60-315 : Health Assessment and Basic Therapeutic) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการเน้นปฏิบัติ จำลองสถานการณ์และบทบาทสมมติ เพื่อให้นักศึกษาออกไปให้บริการด้านสุขภาพได้อย่างถูกต้อง ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments Box

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง