ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล ในวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล ในวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2562

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล ในวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยมีนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคอยให้คำแนะนำความรู้และการใช้เครื่องมือ โดยประกอบด้วย ฐานความรู้ต่าง ๆ ทั้งสิ้น 18 ฐานความรู้ ดังนี้ คือ 1. ผ่ากบ พบรัก 2. Gel electrophoresis 3. การสังเคราะห์แสง 4. จิ๊กซอร์มนุษย์ 5. มหัศจรรย์สารพันธุกรรม 6. การวิเคราะห์หากรดอะซีติกในน้ำส้มสายชู 7. สเตียรอยด์ในเครื่องสำอาง 8. เคมีไฟฟ้า 9. การวิเคราะห์ยา (หมอยาลดไข้) 10. ออกซิเจนละลายน้ำ หินปูนในน้ำ 11. แลปแพทย์…เรียนอะไร 12. วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 13. จลศาสตร์การเคลื่อนที่เชิงเส้น 14. การเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิคแบบง่าย 15. คลื่นนิ่งและการกำทอนในท่ออากาศ 16. ความหนืดของของเหลว 17. กว่าจะเป็นอาจารย์ใหญ่ และ 18. ดูดาว ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments Box

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง