ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 18 คน ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนจากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 18 คน ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลัยลักษณ์ ร่วมกับโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 18 คน ในปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในหัวข้อปฏิบัติการเรื่อง การตกผลึก และ กว่าจะเป็นอาจารย์ใหญ่ โดยนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และเข้าใจทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ รู้จักวัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิคการทำปฏิบัติการที่ถูกต้องรวมทั้งลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการภายใต้การดูแลและให้คำแนะนำจากนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งนอกจากได้ความรู้และทักษะการทำปฏิบัติการที่ถูกต้องแล้ว ยังได้ทั้งความสนุก ความประทับใจ ทั้งต่อนักเรียนและผู้สอนปฏิบัติการ ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง