ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมทำบุญและเลี้ยงขอบคุณบุคลากรต้อนรับปีใหม่ CSE New Year Party 2020

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมทำบุญและเลี้ยงขอบคุณบุคลากรต้อนรับปีใหม่ CSE New Year Party 2020

img_4656

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมทำบุญและเลี้ยงขอบคุณบุคลากรต้อนรับปีใหม่ CSE New Year Party 2020 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการทำบุญต้อนรับปรใหม่ 2563 รวมถึงเป็นการเลี้ยงขอบคุณแก่บุคลากร พนักงานห้องทดลอง แม่บ้าน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ร่วมแรงร่วมใจทำงานกันมาตลอดปี 2562 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ คือ ช่วงเช้าเป็นการทำบุญปีใหม่ ช่วงเที่ยงจะเป็นการเลี้ยงอาหารเที่ยงรวมถึงมอบของขวัญปีใหม่แก่พนักงานห้องทดลอง แม่บ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จากนั้นในช่วงบ่ายจะเป็นการประชุมพนักงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโรโลยีประจำเดือนธันวาคม 2562 สุดท้ายในช่วงเย็นจะเป็นกิจกรรม CSE New Year Party 2020 โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนั้นผ่านไปด้วยความสุขสามัคคีและรอยยิ้มของบุคลากรที่เข้าร่วมทุกท่าน ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments Box

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง