กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 กับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 11 มกราคม 2563

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 กับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 11 มกราคม 2563

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ณ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้คำขวัญวันเด็ก “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 โดยทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ส่งกิจกรรมต่าง ๆ เข้าร่วมทั้งสิ้น 4 กิจกรรมด้วยกัน ได้แก่ 1. ไอติมรักษ์โลก รักสุขภาพ 2. เสือพ่นไฟ @Walailak 3. เปิดบ้านเรียนรู้สู่กายวิภาคศาสตร์ และ 4. ย่านลิเภากับเยาวชนไทย โดยแต่ละกิจกรรมนั้นนอกจากจะได้ความสนุกและมีของขวัญแจกมากมายแล้ว ยังได้สอดแทรกความรู้ แนวคิดการมีระเบียบวินัย คติสอนใจต่าง ๆ ให้กับเด็ก ๆ ซึ่งเป็นอนาคตของชาติในภายภาคหน้าด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าคิวรับของ การเที่ยววันเด็กแบบมีสาระและรักษ์โลก การทิ้งขยะลงถังและแยกขยะก่อนทิ้งโดยได้มีการให้เด็ก ๆ เอาขวดพลาสติกมาแลกของรางวัล เป็นต้น ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments Box

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง