ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับบริษัท เมอร์ค จำกัด ประเทศไทย จัดอบรมในหัวข้อ “Tips and Tools for Protein Sample Preparation and Immunodetection” and “Basic Cell culture & workflow tools from Merck & 3D Cell Culture Current Trend.” ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับบริษัท เมอร์ค จำกัด ประเทศไทย จัดอบรมในหัวข้อ “Tips and Tools for Protein Sample Preparation and Immunodetection” and “Basic Cell culture & workflow tools from Merck & 3D Cell Culture Current Trend.” ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับบริษัท เมอร์ค จำกัด ประเทศไทย จัดอบรมในหัวข้อ “Tips and Tools for Protein Sample Preparation and Immunodetection” and “Basic Cell culture & workflow tools from Merck & 3D Cell Culture Current Trend.” ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 (B5) โดยผู้เข้าอบรมในครั้งนี้จะได้รับการถ่ายทอดความเรียนรู้จากวิทยากรผู้มีความชำนาญจากบริษัท เมอร์ค จำกัด ประเทศไทย ในเรื่อง Basic and Advanced Cell Culture Reagents and Workflow Tools , Biosafety and Good Practice in Cell Culture และ Tips and Tools for Protein Sample Preparation and Immunodetection รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกันฝ่ายการถามตอบ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างผู้เข้าอบรมกับวิทยากรและระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกัน ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments Box

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง