ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจ ส่งนักเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563 (CSE Science Competition 2020) งาน Walailak Day 2020 ในวันที่ 25 และ 26 มีนาคม 2563

ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจ ส่งนักเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563 (CSE Science Competition 2020) งาน Walailak Day 2020 ในวันที่ 25 และ 26 มีนาคม 2563

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจ ส่งนักเรียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563 (CSE Science Competition 2020)งาน Walailak Day 2020 ซึ่งประกอบด้วย

1. การแข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยโรงเรียนที่สนใจสมัครสามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้อย่างน้อย 1 ทีม สูงสุด 2 ทีม ต่อหนึ่งโรงเรียน

2. การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยโรงเรียนที่สนใจสมัครสามารถส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้อย่างน้อย 1 ทีม สูงสุด 3 ทีม ต่อหนึ่งโรงเรียน

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563 โดยสามารถสมัครได้ 2 ช่องทางคือกรอกแบบฟอร์มรับสมัครแล้วส่งใบสมัครทาง email : rattana.ch@mail.wu.ac.th (คุณรัตนา จันทร์นาม) หรือกรอกแบบฟอร์มรับสมัครออนไลน์ผ่านทางลิงค์หรือ QR Code ด้านล่างนี้

วิธีที่ 1 กรอกแบบฟอร์มรับสมัครแล้วส่งใบสมัครทาง email : rattana.ch@mail.wu.ac.th (คุณรัตนา จันทร์นาม)

ใบสมัครเข้าแข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะทางวิทยาศาสตร์

ใบสมัครเข้าแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

วิธีที่ 2 กรอกแบบฟอร์มรับสมัครออนไลน์ผ่านทางลิงค์หรือ QR Code ด้านล่างนี้

สมัครเข้าแข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหาและทักษะทางวิทยาศาสตร์

img_4656

สมัครเข้าแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

img_4656

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง