บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ Public Health Emergency Management สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการ Public Health Emergency Management สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

img_4656

ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอนำภาพบรรยากาศการเรียนการสอนในช่วง…ก่อนที่ทางมหาวิทยาลัยจะงดจัดกิจกรรมต่าง ๆ และงดจัดการเรียนการสอนชั่วคราว ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 มาให้ชมกัน ซึ่งเป็น class ของสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หัวข้อการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และการดับเพลิง ในรายวิชา Public Health Emergency Management โดยทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้บริการห้องเรียนและสถานที่ รวมทั้งแถมฟรีตากล้องเก็บภาพความประทับใจ ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments Box

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง