กิจกรรมการอบรมการตัดต่อวีดีโอเบื้องต้นด้วย Smart Phone และ PC เพื่อเตรียมความพร้อมในจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการแบบ Online ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 20 มีนาคม 2563

กิจกรรมการอบรมการตัดต่อวีดีโอเบื้องต้นด้วย Smart Phone และ PC เพื่อเตรียมความพร้อมในจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการแบบ Online ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 20 มีนาคม 2563

img_4656

สืบเนื่องสถานะการการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงได้มีนโยบายในการที่จะจัดการเรียนการสอน Online เพื่อเป็นมาตรการในการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะหน่วยงานหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการเตรียมการในการที่จะตอบสนอกนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมการอบรมการตัดต่อวีดีโอเบื้องต้นด้วย Smart Phone และ PC เพื่อเตรียมความพร้อมในจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการแบบ Online ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้กับบุคลากรภายในศูนย์ขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2563 โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วยการตัดต่อวีดิโอด้วยโปรแกรม premiere Pro พร้อมติดตั้งโปรแกรม , การตัดต่อด้วยมือถือ app Kine master และ Quik , การแต่งภาพเบื้องต้น ด้วย PhotoScape และ Lightroom และแสดงตัวอย่างอุปกรณ์สำหรับตั้งกล้องถ่ายวีดีโอด้วยตนเองครับ ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments Box

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง