ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการตามมาตรการของมหาวิทยาลัย ในการจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการจัดเตรียม IPA (Isopropyl alcohol) spray เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการของศูนย์ ในวันที่ 23 มีนาคม 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการตามมาตรการของมหาวิทยาลัย ในการจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการจัดเตรียม IPA (Isopropyl alcohol) spray เพื่อใช้ในห้องปฏิบัติการของศูนย์ ในวันที่ 23 มีนาคม 2563

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการตามมาตรการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการจัดการปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการจัดเตรียม IPA (Isopropyl alcohol) spray เพื่อใช้สำหรับในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ทั้ง 139 ห้อง ภายในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ด้วยความรัก ความห่วงใยและใส่ใจในสุขอนามัยทั้งของบุคลากร นักศึกษา และผู้รับบริการทุกท่าน ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments Box

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง