การเรียนออนไลน์และการประชุมด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

การเรียนออนไลน์และการประชุมด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

img_4656

โปรแกรม Zoom Cloud Meetings เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเรียนการสอนและการประชุมแบบออนไลน์ รองรับระบบปฏิบัติการทั้ง Windows, IOS และ Android

โปรแกรม Zoom Cloud Meetings มีฟังก์ชันการทำงานที่ตอบโจทย์การเรียนการสอนและการประชุมแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ อีกทั้งสามารถประชุมร่วมกันได้เป็นจำนวนมาก

โปรแกรม Zoom Cloud Meetings มีคุณสมบัติดังนี้

1. เหมาะสำหรับการใช้ในการประชุม และการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

2. สร้าง URL สำหรับห้องส่วนบุคคลได้

3. ผู้สอนสามารถมองเห็นผู้เรียนได้ทุกคน

4. มีระบบโต้ตอบเพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมหรือการเรียน เช่น ระบบยกมือ และ ระบบพูดคุยกันเองระหว่างผู้เรียน

5. บันทึก แชร์ไฟล์ (Powerpoint) หรือแชร์หน้าจอร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียนได้

6. ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเขียนหน้ากระดานเดียวกัน (whiteboard) ได้ ทำให้เหมาะสำหรับการสอนแบบปฏิบัติ เช่น การเขียน Diagram

7. อัดวิดีโอไว้ดูย้อนหลังหรือนำไปโพสต์บน Social Media ได้

Download คู่มือการใช้งาน Zoom Cound Meetings

* ขอขอบคุณข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ https://cdt.wu.ac.th

Facebook Comments Box

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง