คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams

คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams

img_4656

ขอแนะนำคู่มือการใช้งาน Microsoft Teams สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูล หรือดาวน์โหลด ตามลิงค์ต่อไปนี้

คู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา (Click)

คู่มือการใช้งานแบบละเอียดจาก Touchpoint.in.th (Click)

* ขอขอบคุณข้อมูลจาก Touchpoint.in.th

คลิปแนะนำการใช้งานจาก Microsoft Thailand (Click)

* ขอขอบคุณข้อมูลจาก Microsoft Thailand

* ขอขอบคุณข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ https://cdt.wu.ac.th

Facebook Comments Box

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง