กิจกรรมจิตอาสาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เตรียมถังบรรจุแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อใช้ในการแจกจ่ายใช้งานภายในมหาวิทยาลัยในช่วงสถานะการณ์ COVID-19 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เตรียมถังบรรจุแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อใช้ในการแจกจ่ายใช้งานภายในมหาวิทยาลัยในช่วงสถานะการณ์ COVID-19 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

img_4656

บุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เตรียมถังบรรจุแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อใช้ในการแจกจ่ายใช้งานภายในมหาวิทยาลัยในช่วงสถานะการณ์ COVID-19 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่บุคลากรภายในศูนย์ร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรภายในศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการที่จะเดินหน้าต่อไปภายใต้สถานะการณ์ COVID-19 รวมถึงแสดงถึงความพร้อมในการที่จะรับมือกับสถานะการณ์ COVID-19 เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ร่วมถึงผู้มาใช้บริการ ได้มั่นใจในความปลอดภัยในการที่จะมารับบริการต่าง ๆ กับทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments Box

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง