ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งต่อเตียงพร้อมเบาะรองนอนแก่ รพสต. ในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งต่อเตียงพร้อมเบาะรองนอนแก่ รพสต. ในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

img_4656

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมบริจาคส่งต่อเตียงพร้อมเบาะรองนอนให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพสต.) ในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อให้กับชุมชนต่อไป ซึ่งตอบโจทย์พันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเป็นหลักในถิ่น โดยได้ส่งมอบไปยัง รพสต. ต่าง ๆ ดังนี้คือ รพสต.ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา 2 เตียง , รพสต.บ้านประตู่หอม 1 เตียง , รพสต.บ้านคูหา 1 เตียง , รพสต.บ้านปลักปลา 2 เตียง และ รพสต.บ้านทุ่งชน 4 เตียง รวมทั้งสิ้นจำนวน 10 เตียง และในโอกาศนี้ รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ใช้เวลาต่อจากนั้นในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความคืบหน้าในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการปรับปรุงให้ทันสมัยและพร้อมรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นในปีการศึกษา 2563 ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments Box

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง