แบบทดสอบ Post Test หลักสูตรความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการประจำปี 2563 Online (เปิดให้ผู้ที่สอบไม่ผ่าน ทำแบบทดสอบ ครั้งที่ 2 และ 3 สำหรับนักศึกษาที่ติดเรียนเวลา 13.00 – 15.00)

แบบทดสอบ Post Test หลักสูตรความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการประจำปี 2563 Online (เปิดให้ผู้ที่สอบไม่ผ่าน ทำแบบทดสอบ ครั้งที่ 2 และ 3 สำหรับนักศึกษาที่ติดเรียนเวลา 13.00 – 15.00)

img_4656

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง