ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด COVID-19 ในห้องปฏิบัติการ

นโยบายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด COVID-19 ในห้องปฏิบัติการ

นโยบายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิ …

Read More »

แนวปฏิบัติศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการจัดการห้องปฏิบัติการเมื่อพบผู้เรียนหรือผู้ใช้บริการเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19

แนวปฏิบัติในการจัดการห้องปฏิบัติการเมื่อพบผู้เรียนหรือผู้ใช้บริการเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ COVID-19

แนวปฏิบัติศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม …

Read More »

ประกาศแจ้งแนวทางปฏิบัติศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขอรับ ATK ที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

ประกาศแจ้งแนวทางปฏิบัติในการขอรับ ATK ที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

ประกาศแจ้งแนวทางปฏิบัติศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แ …

Read More »

สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีมติเห็นชอบให้ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ อีกวาระหนึ่ง

สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีมติเห็นชอบให้ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีม.วลัยลักษณ์ อีกวาระหนึ่ง

สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีมติเห็นชอบให้ ศ.ดร.สมบั …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวัสดีปีใหม่ 2565 แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวัสดีปีใหม่ 2565 แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวัสดีปีใหม …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ ขึ้นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 2 ปีซ้อน และขยับเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ อันดับที่ 116 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2021

ม.วลัยลักษณ์ ขึ้นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาคใต้ 2 ปีซ้อน และขยับเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศ อันดับที่ 116 ของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ปี 2021

ม.วลัยลักษณ์ ขึ้นอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสีเขียวของภาค …

Read More »

โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการรุ่นที่ 24 Online สำหรับนักวิทยาศาสตร์และพนักงานวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รอบที่ 2

ประชาสัมพันธ์ Lab Safety รอบ 2

โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการรุ่นที่ 24 O …

Read More »