ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 2564 ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 2564 ประกาศ …

Read More »

เปิดลงทะเบียนอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รอบเก็บตก) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน

เปิดลงทะเบียนอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ประจำ …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมและเข้าอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้ตรวจ …

Read More »

เปิดลงทะเบียนอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2564

เปิดลงทะเบียนอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ประจำ …

Read More »

บรรยากาศพิธีขอขมาอาจารย์ใหญ่ก่อนการเริ่มเรียนรายวิชาปฏิบัติการทางด้านกายวิภาคศาสตร์ ของนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บรรยากาศพิธีขอขมาอาจารย์ใหญ่ก่อนการเริ่มเรียนรายวิ …

Read More »

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการในรายวิชา PCS60-263 Microbiology and Parasitology for Dental ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการในรายวิชา P …

Read More »

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการในรายวิชา PHD-312 Pharmacology for Pharmacy Students II ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการในรายวิชา P …

Read More »

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการในรายวิชา OCC61-355 Safety Engineering and Innovation ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการในรายวิชา O …

Read More »

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการในรายวิชา VET61-223 Body structure function 3 ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการในรายวิชา V …

Read More »