Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะอาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562

คณะอาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้ …

Read More »

ขอเชิญผู้สนใจสมัครร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคและการวิเคราะห์โลหะหนักโดยเครื่อง Inductively Couple Plasma-Optical Emission Spectrometer (ICP-OES) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562

ขอเชิญผู้สนใจสมัครร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทค …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม Kick off “Walailak Go Green” ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับโครงก …

Read More »

คณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการอาจารย์ใหญ่และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562

คณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เยี่ยมช …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนดของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หลักการทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เครื่อง Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer (NMR) เพื่อการวิเคราะห์ทดสอบ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

ประกาศผลสอบการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสำหรับ นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลสอบการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสำหรั …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเรื่องเทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่อง HPLC และ UHPLC รุ่นที่ 1 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 19 ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

ประมวลภาพบรรยากาศการสอบภาคปฏิบัติ การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562

ประมวลภาพบรรยากาศการสอบภาคปฏิบัติ การแข่งขันเคมีโอ …

Read More »