ข่าวประชาสัมพันธ์

Safety Card

ให้นักศึกษารหัส 65xxxxxx เข้าดาวน์โหลด (Screen Capture) Safety Card ของตนเองเพื่อใช้ในการเข้าเรียนรายวิชาปฏิบัติการ

0-7567-3248-51 cse@mail.wu.ac.th ศูนย์เครื่องมือวิทยาศา …

ให้นักศึกษารหัส 65xxxxxx เข้าดาวน์โหลด (Screen Capture) Safety Card ของตนเองเพื่อใช้ในการเข้าเรียนรายวิชาปฏิบัติการ Read More »

การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 1/2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 1/2565 มุ่งยกระดับและสร้างเครือข่ายความเข้มแข็ง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

0-7567-3248-51 cse@mail.wu.ac.th ศูนย์เครื่องมือวิทยาศา …

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 1/2565 มุ่งยกระดับและสร้างเครือข่ายความเข้มแข็ง ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 1/2565

ขอเชิญชมนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Scientific Equipment Center Network, TSEN) ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

0-7567-3248-51 cse@mail.wu.ac.th ศูนย์เครื่องมือวิทยาศา …

ขอเชิญชมนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Scientific Equipment Center Network, TSEN) ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565

0-7567-3248-51 cse@mail.wu.ac.th ศูนย์เครื่องมือวิทยาศา …

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนมิถุนายน 2565

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนมิถุนายน 2565

0-7567-3248-51 cse@mail.wu.ac.th ศูนย์เครื่องมือวิทยาศา …

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนมิถุนายน 2565 Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Live สด Q&A สรุปสาระความรู้โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการประจำปี 2565

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Live สด Q&A สรุปสาระความรู้โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการประจำปี 2565

0-7567-3248-51 cse@mail.wu.ac.th ศูนย์เครื่องมือวิทยาศา …

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Live สด Q&A สรุปสาระความรู้โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการประจำปี 2565 Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน Esprel ในรูปแบบ On the job training

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน Esprel ในรูปแบบ On the job training

0-7567-3248-51 cse@mail.wu.ac.th ศูนย์เครื่องมือวิทยาศา …

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน Esprel ในรูปแบบ On the job training Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่อง HPLC และ UHPLC รุ่นที่ 1/2565

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่อง HPLC และ UHPLC รุ่นที่ 1/2565

0-7567-3248-51 cse@mail.wu.ac.th ศูนย์เครื่องมือวิทยาศา …

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่อง HPLC และ UHPLC รุ่นที่ 1/2565 Read More »

กำหนดการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการรุ่นที่ 25 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลสอบอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการประจําปี 2565 รอบสุดท้าย สอบเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 – 16.30 น.

0-7567-3248-51 cse@mail.wu.ac.th ศูนย์เครื่องมือวิทยาศา …

ประกาศผลสอบอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการประจําปี 2565 รอบสุดท้าย สอบเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 – 16.30 น. Read More »

กำหนดการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการรุ่นที่ 25 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลสอบอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการประจําปี 2565 ครั้งที่ 3 สอบเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 – 16.30 น.

0-7567-3248-51 cse@mail.wu.ac.th ศูนย์เครื่องมือวิทยาศา …

ประกาศผลสอบอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการประจําปี 2565 ครั้งที่ 3 สอบเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 – 16.30 น. Read More »