ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 17 – 18 กันยายน 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวิชา OCC62-243 : Principles of Occupational Safety ในหัวข้อการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย Job Safety Analysis (JSA) ในวันที่ 16 กันยายน 2563

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการศูนย์เครื่อ …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสวนวลัยลักษณ์” ในวันที่ 15 กันยายน 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุการทำงาน คุณสุเทพ เหนือคลอง ในวันที่ 10 กันยายน 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกิจกรรม “Show & Share 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร” ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 9 กันยายน 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

บรรยากาศการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ไฟฟ้า และปั้นจั่น จากการบูรณาการสองรายวิชาปฏิบัติการ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 2 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563

บรรยากาศการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับเครื …

Read More »

บรรยากาศการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ไฟฟ้า และปั้นจั่น จากการบูรณาการสองรายวิชาปฏิบัติการ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 1 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563

บรรยากาศการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับเครื …

Read More »

บุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการรับรองความสามารถบุคลากร ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 สาขาการควบคุมและจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ จากสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

บุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาว …

Read More »

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวิชา OCC62-243 : PPE (Personal Protective Equipment) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563

บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการศูนย์เครื่อ …

Read More »

บุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมถ่ายภาพถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563

บุคลากรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาว …

Read More »