Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด Promotion แห่งปี วิเคราะห์คุณภาพน้ำ รับส่วนลด 20% (25 มีนาคม – 30 เมษายน 2562 เท่านั้น)

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงาน Walailak Day 2019

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบคุณผู้ร่วมงานทำบุญอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง “Real-Time PCR Training for QuantStudio 3 Real-Time PCR System” ในวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องสรีระวิทยา 2 B6 (ฝั่งแพทย์ ชั้น 2)

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สน …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ เทคนิคทางจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและการประยุกต์ใช้ ในวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนคณ …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ บริษัท คัลเลอร์ โกลโบล จำกัด จัดอบรมเรื่อง ทฤษฎีสีและการเปลี่ยนแปลงของสีจากสภาวะแวดล้อม ในวันที่ 16 มกราคม 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวัสดีปีใหม่ 2562 แก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 3 มกราคม 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวัสดีปีใหม …

Read More »

ประมวลภาพงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561

ประมวลภาพงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ศูนย์เ …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงาน “วลัยลักษณ์ ส่งความสุข ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2019” ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงาน &qu …

Read More »