ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดลงทะเบียนอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (รอบสุดท้ายสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและที่สอบไม่ผ่าน)

อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 2564

เปิดลงทะเบียนอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (รอบส …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมฟื้นฟูแหล่งระบบนิเวศทางทะเล และทำความสะอาดแนวปะการัง เกาะกระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรมฟื้นฟูแหล่งระบบนิเวศทางทะเล และทำความสะอาดแนวปะการัง เกาะกระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2564

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

กิจกรรมจิตอาสา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

กิจกรรมจิตอาสาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

กิจกรรมจิตอาสา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโ …

Read More »

ประกาศผลการวาดภาพประกวด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการวาดภาพสัณฐานวิทยาของพืชด้วยแท็บเล็ต กรณีศึกษา : ย่านลิเภา” วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศผลการวาดภาพประกวด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการวาดภาพสัณฐานวิทยาของพืชด้วยแท็บเล็ต กรณีศึกษา : ย่านลิเภา"

ประกาศผลการวาดภาพประกวด “โครงการอบรมเชิงปฏิบ …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “Walailak TCAS’65 : Dek-Rian’65 เตรียมตัวให้พร้อม” นักเรียนชั้น ม.6 จากโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 3,000 คน ผ่าน Facebook Live : Walailak Channel

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม "Walailak TCAS'65 : Dek-Rian'65 เตรียมตัวให้พร้อม" นักเรียนชั้น ม.6 จากโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 3,000 คน ผ่าน Facebook Live : Walailak Channel

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “Walailak TCAS’ …

Read More »

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเรียนรู้เทคนิคการสอนสุดล้ำ สำหรับครูยุคดิจิทัล ผู้บริหาร อาจารย์จากโรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมออนไลน์ ผ่าน Zoom

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเรียนรู้เทคนิคการสอนสุดล้ำ สำหรับครูยุคดิจิทัล ผู้บริหาร อาจารย์จากโรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมออนไลน์ ผ่าน Zoom

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเรียนรู้เทคนิคการสอนสุดล้ำ …

Read More »

ประกาศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา/นักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย/นักศึกษาฝึกงาน ที่ผ่านการสอบอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการประจำปี 2564 ให้เข้าดาวน์โหลดเกียรติบัตรผ่านการอบรม

อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการออนไลน์

ประกาศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา/นักวิจัย/ผู้ช่วยวิ …

Read More »