ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “การอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการประจำปี 2563” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ต้องเรียนรายวิชาปฏิบัติการกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการ "การอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการปร …

Read More »

ข้อปฏิบัติการแต่งกายภายในห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อปฏิบัติการแต่งกายภายในห้องปฏิบัติการสำหรับห้องป …

Read More »

มาตรการการใช้ห้องปฏิบัติการ เพื่อป้องกันไวรัส COVID-19 ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มาตรการการใช้ห้องปฏิบัติการ เพื่อป้องกันไวรัส COVI …

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งต่อเตียงพร้อมเบาะรองนอนแก่ รพสต. ในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย …

Read More »

กิจกรรมจิตอาสา 5ส สร้างสุข ประจำเดือนมิถุนายน 2563 รอบที่ 4 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 และ 8 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2563

กิจกรรมจิตอาสา 5ส สร้างสุข ประจำเดือนมิถุนายน 2563 …

Read More »

กิจกรรมจิตอาสา 5ส สร้างสุข ประจำเดือนมิถุนายน 2563 รอบที่ 3 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 และ 7 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563

กิจกรรมจิตอาสา 5ส สร้างสุข ประจำเดือนมิถุนายน 2563 …

Read More »

กิจกรรมจิตอาสา 5ส สร้างสุข ประจำเดือนมิถุนายน 2563 รอบที่ 2 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 และ 3 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2563

กิจกรรมจิตอาสา 5ส สร้างสุข ประจำเดือนมิถุนายน 2563 …

Read More »

กิจกรรมจิตอาสา 5ส สร้างสุข ประจำเดือนมิถุนายน 2563 รอบที่ 1 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563

กิจกรรมจิตอาสา 5ส สร้างสุข ประจำเดือนมิถุนายน 2563 …

Read More »

กิจกรรมจิตอาสา ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสา ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ …

Read More »

กิจกรรมจิตอาสา ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสา ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐา …

Read More »