วีดีโอคลิป

พาน้องนักศึกษาใหม่ปี 63 เที่ยวชมหมู่ตึกสีรุ้ง อาคารศูนย์เครื่องมือฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สาระดี By CSE Ep.3 | "Isopropyl alcohol spray"

สาระดี By CSE Ep.2 | ล้างมืออย่างไรให้สะอาดปราศจากโรค

สาระดี by CSE Ep.1

Health Science Camp I โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

CSEWU TOUR | ทัวร์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | โรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฏรณ์ธานี

เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบใช้เท้าเหยียบ BY CSEWU

กิจกรรมวันเด็ก 2563 กับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box