ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 7 – 9 มีนาคม 2561 (คลิป 3)

Facebook Comments Box

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง