ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 7 – 9 มีนาคม 2561 (คลิป 1)

Facebook Comments

About ชัยวัฒน์ พวงคลัง