ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดลงทะเบียนอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดลงทะเบียนอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 25 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (นักศึกษารหัส 65) เพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน

Read More »
Live สด สาระความรู้ Q&A ผ่าน Facebook : CSEWU
ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลา Live สด สาระความรู้ Q&A ผ่าน Facebook : CSEWU การอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ รุ่นที่ 25 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (นักศึกษารหัส 65)

Read More »

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ : 0-7567-3248-51
โทรสาร : 0-7567-3247
E-mail : cse@mail.wu.ac.th

Company 2022 © All Rights Reserved. Design by CSE