การใช้ห้องปฏิบัติการ

4

ข้อควรปฏิบัติทั่วไปในการใช้ห้องปฏิบัติการ (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

ขั้นตอนการเรียนวิชาปฏิบัติการ (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

ขั้นตอนการลาเรียนวิชาปฏิบัติการ (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

ระเบียบปฏิบัติ การใช้ห้องปฏิบัติการนอกตารางเรียน (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

ข้อควรปฏิบัติ ในการใช้สารเคมีเพื่อทำการทดลอง (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

Chemical Storage Color (คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด)

1

Facebook Comments Box