ติดต่อ

1

1

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ที่อยู่ : 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

E-mail : cse@mail.wu.ac.th

โทรศัพท์ : 0-7567-3248-51

Website : https://cse.wu.ac.th

Facebook : CSEWU

Instagram : CSEwalailak

Youtube : CSE Walailak University

1

Facebook Comments Box