5ส Green อบรมการหนีไฟและการดับเพลิง

การหนีไฟ

วิธีรับมือกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ Infographic - Aitim Rule The World

I will survive ตอน เทคนิคการใช้ทางหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

8 วิธีการเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ไฟไหม้และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ซ้อมหนีไฟ

การดับเพลิง

ชนิดของถังดับเพลิงและการใช้ถังดับเพลิง

แนวปฏิบัติในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

Facebook Comments Box