ผลคะแนน

1

ผลประเมิน 5ส จากส่วนกลาง

ผลประเมิน 5ส จากส่วนกลาง ปี 2563 (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

ผลประเมิน 5ส จากส่วนกลาง ปี 2562 (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

ผลประเมิน 5ส จากส่วนกลาง ปี 2561 (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

ผลประเมิน 5ส self audit

สรุปผลประเมิน 5ส self audit ปี 2564 ครั้งที่ 1 (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

สรุปผลประเมิน 5ส self audit ปี 2563 ครั้งที่ 2 (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

สรุปผลประเมิน 5ส self audit ปี 2563 ครั้งที่ 1 (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

สรุปผลประเมิน 5ส self audit ปี 2562 ครั้งที่ 2 (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

สรุปผลประเมิน 5ส self audit ปี 2562 ครั้งที่ 1 (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

สรุปผลประเมิน 5ส self audit ปี 2561 (คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด)

1

Facebook Comments Box